Tetrazon, müzeoloji, sergi tasarımı, görsel tasarım üzerine 15 yıllık bir deneyimi tek çatı altında toplayarak, toplumsal iletişim ve bilgi paylaşımı yöntemlerinin en etkin araçlarından biri olan müze ve çeşitli tematik sergiler üzerine çalışır. Tetrazon, sadece müzeoloji ve müzeografi alanlarında uzmanlaşmış Türkiye’deki ilk kuruluştur.

Tetrazon çalışma odağı olan müzeler ve sergilere ilişkin 5 başlık altında hizmet verir.

  1. Planlama ve danışmanlık: Yeni bir müze kuruluşu, yeni bir sergi oluşumu konusunda; kavram geliştirme, içerik ve mekan planlaması , sergileme stratejileri, koleksiyon geliştirme, koleksiyon yönetimi, idari yapı, süreli etkinlikler, işletme önerileri.
  2. Sergi tasarımı: Müzeler, kültürel konularda sergi düzenlemek isteyen kurum ve kuruluşların süreli ve sürekli sergilerinin tüm sabit, geçici, modüler, etkileşimsel, grafik tasarımları.
  3. Prodüksiyon: Belgesel film yapımı, hareketli grafikler (motion graphics), çok ekranlı video yerleştirmeleri, etkileşimsel dijital bilgi kutuları (kiosk) ve yazılımları, üç boyutlu tasarım ve modelleme.
  4. Uygulama: Müzeler ve sergiler için sergileme üniteleri, modülleri, özel tasarım birimleri üretimi.
  5. Grafik tasarım: Müzeler ve sergiler için, kurum kimliği, afiş, broşür, kitap, katalog, promosyon ürünleri tasarımı.