Zamana Şerh Düşen Katipler: Vakıf Eserlerinde Saatler

İnsanoğlunun varoluşuyla birlikte tanıştığı en önemli kavramlardan biridir zaman. İnsanı sınırlayan zaman, zamanı sınırlayan insanın vazgeçilmezi, bir kısır döngüsüdür adeta…
Zamana adlar koyar insan… Geçmiş, gelecek ve yaşanan şimdiki an. Geçmiş geride kalan bir hüzün, gelecek bir umut, an ise içinde yaşanan, hissedilen ve  üretilen andır… Eskilerin deyimiyle “DEM BU DEM”.
Bir de bu anı ölçen, hatırlatanlar vardır bizlere. Yine insanın kendi eliyle ürettiği, birer sanat eseri olarak sunduğu; yaşam biçimlerini değiştiren, romanlara, şiirlere, şarkılara  konu olan, önce şehir meydanlarına, sonra ceplere kadar konuk olan. Zaman, mekan ve insan üçlüsünün değişmez aktörü olmuştur “SAATLER”.
Su saati, kum saati, güneş saati, usturlap gibi aletlerden, yüzyıllar boyunca şehirlerde zamanı hiç hatasız ayarlayan muvakkithanelere, şehirleri süsleyen saat kulelerinden, mekanik saatlere kadar hayatımızın her anını ona göre ayarladığımız saatlerin yer aldığı sergimizde; bir döneme tanıklık etmiş ve döneminin zevkini ve kültürünü bize yansıtan,  bu zaman avcılarından bir kesiti gün yüzüne çıkardık.
Zamanın  akışında sürüklenen günümüz insanının, en çok ihtiyaç duyduğu zamana yetişmesi dileğiyle, “hiç zamanım yok” yakınmalarının çokça yükseldiği bu demde, sizleri zamana inat, zamana dair işleyen tik tak’ ların serüvenine, zaman avcılarının dünyasına davet ediyoruz.

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi, Ankara

Proje sahibi: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi

 

Next Post

Previous Post

© 2020

Theme by Anders Norén