BUCA Göç ve Mübadele Anı Evi

Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı APİKAM tarafından, Buca’da restorasyonu tamamlanan tarihi bir evde, Türk-Yunan nüfus mübadelesini yaşamış mübadiller ve onların akrabalarının günümüze taşıdıkları kültürel yaşam öğelerini korumak, sergilemek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulmuştur. Toplumsal, siyasal ve ekonomik yönleriyle çok geniş bir konu olan göç ve mübadele İzmir ve çevresi özelinde ele alınmıştır. Müze evde mübadeleye ilişkin konular hem kronolojik hem de tematik olarak, tarihsel süreçlerden çok anılar üzerinden yansıtılmıştır. Mekanda çok sayıda etkileşimsel canlandırmanın yanı sıra mübadil ailelerine ait gündelik yaşam nesneleri de sergilenmektedir.

2016, İzmir, Türkiye, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 300 m2

Sergi Tasarımı, Grafik Tasarım

Next Post

Previous Post

© 2024

Theme by Anders Norén