Şehirlere Alışamadı Sabahattin Ali

Sabahattin Ali’nin kendi anlatısıyla kurgulanan sergide orijinal belgeler, fotoğraflar, mektuplar, filmler, şarkılar ve Ali’nin yakınlarının anlatılarıyla desteklenerek Anadolu şehirlerinden Berlin’e uzanan hikayesi anlatıldı. Sabahattin Ali’nin yaşamına bir gezgin gözüyle bakıldığı sergide,  Ali’nin tanık olduğu farklı şehirlere referansla,  farklılıkların oluşturduğu bir bütünsel tasarım dili oluşturuldu. Onun doğaya düşkünlüğü peyzaj öğeleriyle aktarılırken, geçtiği şehirler kimi mobilyalarla ve vitirin detaylarında sahneografiye dahil oldu. Grafik tasarımda ise onun yolculukları hem çizgisel olarak, hem de soyutlanmış haritalama çalışmalarıyla yer buldu.

2018, İstanbul, Türkiye, Turkey, 430 m²
Müzeoloji, Müzeografi, Küratoryal Çalışma, Sergi Tasarımı, Grafik Tasarım, Proje Yönetimi, Kontrolörlük

Next Post

Previous Post

© 2023

Theme by Anders Norén