Yozgat Arkeoloji Müzesi

Yozgat Arkeoloji Müzesi’nin yeni inşa edilecek binası için özel bir tasarım planlanmıştır. Prehistorik dönemlerden, koleksiyonun önemli bölümünü oluşturan Tunç Çağı, Demir Çağ ve Hitit Çağının bitimine kadar olan bölüm müzenin zemin katında yer almıştır. Doğu Roma ve Türk-İslam dönemine ait koleksiyonlar ile etnografik eserler müzenin ikinci katında sergilenmektedir. Kronolojik bir dönem akışı ile kurgulanan müze çok sayıda canlandırma alanı içermektedir.

2015, Yozgat, Türkiye, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4750 m2

Museology, Museography, Exhibition Design, Storage Design, Graphic Design

Next Post

Previous Post

© 2024

Theme by Anders Norén